Statistiche colpi Il terzo campionato greco

Classifica Gamma Ethniki Grp. 6 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Pan 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Nik 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Pan 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Foi 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Pan 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ach 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Pan 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 PAO 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Dia 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Pal 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Thy 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Dia 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ial 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Classifica Gamma Ethniki Grp. 7 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 AO 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Har 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 PAS 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Kallithea Kal 17 0.00 0.59 0.00 0.82 0.00 0.35 0.00 0.59
5 Apo 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Thy 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Agi 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ili 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Aio 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Pan 17 0.00 0.29 0.00 0.71 0.00 0.65 0.00 0.71
11 Agi 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ega 17 0.00 0.47 0.00 0.41 0.00 0.35 0.00 0.65
Classifica Gamma Ethniki Grp. 8 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Amv 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ast 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Man 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Eno 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Eik 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Pam 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Pan 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 AO 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 APO 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Asp 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ae 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Kat 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 AE 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Kal 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Classifica Gamma Ethniki Grp. 1 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 AE 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ale 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Eth 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Pao 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Eth 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Asp 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ker 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Orf 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Apo 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Kavala Kav 19 0.00 0.16 0.00 0.42 0.00 0.16 0.00 0.32
11 Panserraikos FC Pan 19 0.00 0.16 0.00 0.32 0.00 0.16 0.00 0.42
12 Aet 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ari 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Nes 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Classifica Gamma Ethniki Grp. 5 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Amp 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Pro 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Pal 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Atr 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 AE 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ats 17 0.00 0.35 0.00 0.29 0.00 0.12 0.00 0.47
7 AEE 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Gio 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Eth 17 0.00 0.12 0.00 0.47 0.00 0.35 0.00 0.29
10 Ion 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Epi 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ker 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 OF 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Classifica Gamma Ethniki Grp. 2 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Oly 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Mak 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Pao 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Lan 19 0.00 0.26 0.00 0.32 0.00 0.89 0.00 0.84
5 Mel 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Erm 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Anagennisi Giannitsa Ana 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Alm 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Nik 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ari 19 0.00 1.00 0.00 1.05 0.00 0.47 0.00 0.79
11 PO 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ede 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Agr 19 0.00 0.37 0.00 0.47 0.00 0.26 0.00 0.21
14 Ver 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Classifica Gamma Ethniki Grp. 3 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Ale 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Thr 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Mak 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Gre 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 AO 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 AO 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Sou 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Lef 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Kro 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Naf 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 The 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ach 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Mak 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Classifica Gamma Ethniki Grp. 4 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Pierikos FC Pie 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Apo 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Ach 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Α 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Ana 16 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.56
6 Fokikos Fok 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Alm 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Sel 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ast 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Niki Volou Nik 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Met 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Oik 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Thi 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Olympiacos Volou Oly 19 0.00 0.21 0.00 0.47 0.00 0.05 0.00 0.00