Statistiche colpi Il terzo campionato greco

Classifica Gamma Ethniki Grp. 6 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Pan 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Nik 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Pan 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Foi 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Pan 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ach 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Pan 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Pal 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Dia 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Dia 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 PAO 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Thy 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ial 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Classifica Gamma Ethniki Grp. 7 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Har 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Thy 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 AO 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 PAS 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Apo 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Kallithea Kal 22 0.00 0.59 0.00 0.95 0.00 0.32 0.00 0.73
7 Agi 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Aio 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ili 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Pan 22 0.00 0.23 0.00 0.55 0.00 0.50 0.00 0.55
11 Agi 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ega 22 0.00 0.41 0.00 0.59 0.00 0.41 0.00 0.82
Classifica Gamma Ethniki Grp. 8 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Amv 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Pan 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Man 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Eno 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Eik 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Pam 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ast 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Kat 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 APO 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Kal 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 AO 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 AE 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ae 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Asp 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Classifica Gamma Ethniki Grp. 1 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 AE 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ker 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Eth 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Asp 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Pao 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Eth 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ale 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ari 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Panserraikos FC Pan 26 0.00 0.12 0.00 0.23 0.00 0.12 0.00 0.31
10 Nes 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Apo 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Aet 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Orf 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Kavala Kav 26 0.00 0.12 0.00 0.31 0.00 0.12 0.00 0.23
Classifica Gamma Ethniki Grp. 5 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Amp 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Pro 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Pal 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Atr 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 AE 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ker 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ats 24 0.00 0.25 0.00 0.21 0.00 0.08 0.00 0.33
8 Eth 24 0.00 0.08 0.00 0.33 0.00 0.25 0.00 0.21
9 Ion 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Epi 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Gio 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 AEE 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 OF 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Classifica Gamma Ethniki Grp. 2 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Pao 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Agr 26 0.00 0.27 0.00 0.35 0.00 0.19 0.00 0.15
3 Oly 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Mel 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Lan 26 0.00 0.19 0.00 0.23 0.00 0.65 0.00 0.62
6 Erm 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Mak 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Anagennisi Giannitsa Ana 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Nik 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 PO 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ari 26 0.00 0.73 0.00 0.77 0.00 0.35 0.00 0.58
12 Ede 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Alm 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Ver 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Classifica Gamma Ethniki Grp. 3 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Thr 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ale 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Mak 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Gre 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 AO 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 AO 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Sou 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ach 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 The 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Mak 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Lef 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Naf 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Kro 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Classifica Gamma Ethniki Grp. 4 »
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Ach 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Oik 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Apo 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Α 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Ana 26 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.35
6 Fokikos Fok 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Thi 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Pierikos FC Pie 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ast 26 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.35 0.00 0.46
10 Niki Volou Nik 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Met 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Alm 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Sel 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Olympiacos Volou Oly 26 0.00 0.50 0.00 0.81 0.00 0.04 0.00 0.04
Classifica Gamma Ethniki Promotion Playoff »
LIVE
 • final
 •  
 • Diagoras Rodos 00
  Kalamata 00
  08-05-2019 Diagoras Rodos
  0 - 0
  Kalamata
  15-05-2019 Kalamata
  0 - 0
  Diagoras Rodos
 •  
 • PO Triglia 00
  Nestos Chrisoupolis 00
  05-05-2019 PO Triglia
  0 - 0
  Nestos Chrisoupolis
  12-05-2019 Nestos Chrisoupolis
  0 - 0
  PO Triglia
 •  
 • Niki Volou 00
  Thesprotos FC 00
  05-05-2019 Niki Volou
  0 - 0
  Thesprotos FC
  12-05-2019 Thesprotos FC
  0 - 0
  Niki Volou
 •  
 • Aiolikos Mitilini 00
  Ionikos 00
  05-05-2019 Aiolikos Mitilini
  0 - 0
  Ionikos
  12-05-2019 Ionikos
  0 - 0
  Aiolikos Mitilini
 •  
Mostra il sorteggio calcisticoRiduci il sorteggio calcistico