Statistiche colpi Lega giamaicano

Premier League Classifica
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Har 26 0.00 0.92 0.00 2.31 0.00 1.81 0.00 2.08
2 Cav 27 0.00 1.59 0.00 2.44 0.00 1.44 0.00 3.44
3 Mol 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 UWI 27 0.00 0.59 0.00 1.67 0.00 0.89 0.00 2.22
5 Jam 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Tiv 27 0.00 0.93 0.00 1.85 0.00 1.04 0.00 2.15
7 Arn 27 0.00 1.56 0.00 4.07 0.00 1.19 0.00 2.56
8 Mou 27 0.00 1.07 0.00 1.67 0.00 1.15 0.00 1.41
9 Por 25 0.00 1.12 0.00 2.36 0.00 0.92 0.00 2.20
10 Hum 26 0.00 1.27 0.00 1.92 0.00 1.12 0.00 1.73
11 Dun 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Wat 27 0.00 1.44 0.00 1.96 0.00 0.96 0.00 2.44