Statistiche colpi Lega uganda

Classifica
LIVE
Tutte In casa In trasferta

Media dei tiri

PG Attaccanti in gol (media gol attaccanti) Difensori in gol (media gol difensori) Scommesse H2H
# Squadra T TR TD TF T TR TD TF
1 Bri 25 0.00 1.04 0.00 1.64 0.00 1.60 0.00 1.60
2 Kye 25 0.00 0.28 0.00 0.56 0.00 0.48 0.00 0.76
3 Wak 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Uga 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Mar 25 0.00 2.12 0.00 2.76 0.00 2.08 0.00 2.68
6 Soa 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Pro 25 0.00 0.80 0.00 1.52 0.00 0.68 0.00 1.72
8 Exp 25 0.00 0.52 0.00 1.24 0.00 1.64 0.00 1.44
9 Ond 25 0.00 0.68 0.00 1.20 0.00 1.00 0.00 1.48
10 SC 25 0.00 0.84 0.00 1.64 0.00 0.88 0.00 1.56
11 KCC 25 0.00 2.88 0.00 3.28 0.00 1.28 0.00 2.76
12 Kir 25 0.00 0.16 0.00 0.20 0.00 0.08 0.00 0.04
13 URA 25 0.00 1.16 0.00 1.28 0.00 1.12 0.00 2.20
14 Mba 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 BUL 25 0.00 1.60 0.00 2.08 0.00 1.48 0.00 1.52
16 Vip 25 0.00 1.52 0.00 1.60 0.00 1.28 0.00 1.24